“Abap Veri Dönüştürme” Kodu Cevap

Abap Veri Dönüştürme
p_in_k = CONV kunnr( |{ p ALPHA = IN }| ).
  p_out_k = CONV kunnr(  |{ p ALPHA = OUT }| ).

  p_in_m = CONV matnr( |{ p ALPHA = IN }| ).
  p_out_m = CONV matnr(  |{ p ALPHA = OUT }| ).

  p_in_b = CONV aufnr( |{ p ALPHA = IN }| ).
  p_out_b = CONV aufnr(  |{ p ALPHA = OUT }| ).