“Değişken Abap” kodu Cevap

Değişken Abap
Data: var1 type c length 10. "Older abap
Data: Var1(10) type c. "Specific type
Data: Var1(10). "Default Type is Character "C"