“Listenin uzunluğunu al Scala” kodu Cevaplar

Listenin uzunluğunu al Scala
mylist.length
//or
mylist1.size
Listenin uzunluğunu al Scala
list1.size