“Pascal bir kayıt tanımlar” kodu Cevap

Pascal bir kayıt tanımlar
type 
Books = record
   title: packed array [1..50] of char;
   author: packed array [1..50] of char;
   subject: packed array [1..100] of char;
   book_id: integer;
end;