“R” kodudaki tarihler arasında tarihler oluşturun “kodu Cevap

r
> seq(as.Date("2011-12-30"), as.Date("2012-01-04"), by="days")
[1] "2011-12-30" "2011-12-31" "2012-01-01" "2012-01-02" "2012-01-03"
[6] "2012-01-04"