“Satırları Kesim Dataframe” Kodu Cevap

Kesim Satırları DataFrame
#Creates new dataframe without first 3 rows
df = df.iloc[3:]