“Yerel depoyu uzaktan dalı ile sıfırlayın ve senkronize edin” kodu Cevap

Uzak Dalla Yerel Depo’yu Sıfırla ve Senkronize Et
# You may also add as an alias in your .gitconfig file:
alias resetorigin = git fetch origin && git reset --hard origin/master && git clean -f -d
alias resetupstream = git fetch upstream && git reset --hard upstream/master && git clean -f -d

# then type
git resetupstream
# or
git resetorigin